Hjem > Chef Slesvigske Fodregiment

Chef Slesvigske Fodregiment

 

Kære alle

 

Jeg vil gerne her i starten af det nye år give jer en kort orientering om de seneste tiltag og status i Haderslev garnison og ved Slesvigske Fodregiment.

 

Vi gennemfører fortsat uddannelses- og træningsaktiviteter ved Haderslev garnison under hensyntagen til gældende restriktioner, vejledninger og under iagttagelse af forsigtighedsprincippet, og de medarbejdere, der kan, arbejder fra hjemmet. De tidligere nævnte ugentlige virtuelle møder gennemføres også fortsat. Der har siden starten af året været en skærpet tilgang, hvor kun den styrkeproduktion, der leder frem mod styrkeindsættelse og beredskaber i 2021 og 2022 kan gennemføres. Desværre er Slesvigske Musikkorps ikke en del af styrkeproduktionen, så de har efterhånden været en del tid på selvøvning. Jeg påtænker at tillade en uges samspil, så de ikke helt glemmer de unikke musikalske toner, der kun kan opretholdes i et samlet orkester.

 

Livkompagniets deltagelse i øvelse ASKARI STORM, blev kort inden planlagt start, desværre aflyst. Aflysningen af øvelsen medfører blandt andet, at der i garnisonen, i en periode, vil være flere medarbejdere end forventet. I og med, at der skal være 2 meters afstand når forplejning indtages, er der i kantinen kun plads til 41 spisende ad gangen.  Der er derfor indgået aftale med bestyrelserne for konstabel- og korporalsmessen, sergentmessen og officersmessen om, at der i spidsbelastningsperioder, kan indtages måltider i messerne, som nu også er indrettet med bordopstilling jf. restriktionerne. Endvidere er der på daglig basis aftalt tidsrum for de forskellige enheders besøg i kantinen.

XIII Lette Infanteribataljon opretter i år stabskompagniet, der bl.a. skal modtage værnepligtige til august. Bataljonen består således snart af tre underafdelinger. Ved garnisonen er der travlt med at skabe gode faciliteter forud for ansættelse af kadren til stabskompagniet.

 

For at opretholde HBU, HRU og SRS- produktionen, har regimentet, blandt andre tiltag, indgået aftale med region Syddanmark om, at stille testkapacitet til rådighed i garnisonen.  Der er tale om antigen lyntests, og kapaciteten er primært tiltænkt anvendt af XIII LINFBTN. De første tests blev, af to medarbejdere fra CARELINK med støtte fra XIII LINFBTN, gennemført den 11/02 2021. Der blev gennemført 142 tests og ingen fik COVID-19 påvist. Henset til antallet af medarbejdere i garnison og regiment, har der kun været ganske få tilfælde af smittede med COVID-19. Det vidner om, at soldater og medarbejdere efterlever restriktionerne og udøver forsigtighed, både på arbejde og i fritiden. I den sammenhæng, skal jeg selvfølgelig huske at nævne, at man jo også, selv om alle restriktioner og vejledninger overholdes, uforskyldt kan blive smittet. Der planlægges på endnu en testmulighed i uge 8.

 

Garnisonens idrætsfacilliter kan stadigvæk benyttes for dem, der skal opretholde operativ status eller er en del af styrkeproduktionen. Men restriktionerne byder, at der skal være 4 meters afstand imellem udøverne. Det har medført en ændring af facilliternes indretning og et maksimum antal af udøvere i lokalet på samme tid. Der arbejdes tillige med muligheder for at etablere udendørs idrætsfaciliteter, om end vejret lige nu understøtter dette.

 

For at øge smitteafbødningen i forhold til regimentets frontpersonel, er der opsat plexiglas til afskærmning af medarbejderne ved UMAK og DESK. UMAK har i øvrigt med den nye fremskudte facilitet på Louisegård giver langt bedre mulighed for at støtte enhederne tæt på øvelsesterrænet.

 

COVID-19 pandemien fylder selvsagt meget i det daglige, men opbygning og udvikling af regimentet fortsætter ufortrødent. Reserven vokser stille og roligt, men det er planen at den skal understøtte opgaver og operationer i krise og krig. Vi arbejder derfor med at udvikle en skalerbar struktur med faste og reservister. Det kan samtidig betyde, at vi i 2021 overgår til en regimentsstabsstruktur. Den endelige beslutning og dato for evt. implementering udestår.

 

Med henblik på at styrke samarbejdet imellem garnisonens enheder og Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse (FES), blev et nyt FES PARTNER ELEMENT i Haderslev garnison oprettet den 01/01 2021. I den sammenhæng, har jeg, som garnisonskommandant, nu ansvaret for prioritering af drift- og vedligeholdelsesprojekter, indkøb mv. under en vis størrelse.

 

Til sidst, men ikke mindst, kan jeg meddele, at Chefen for XIII Lette Infanteribataljon, oberstløjtnant Jesper Strøier, af Hendes Majestæt Dronningen, gældende fra 02/02 2021, er tildelt Ridderkorset af Dannebrogordenen. Det var en stor glæde for mig, at overrække dekorationen til Jesper.

 

Jeg, og sikkert også jer, ser frem til en mere normaliseret tilværelse uden så mange COVID-19 restriktioner. Men der går nok lidt endnu. Heldigvis er jeg også tjenestegrensinspektør, så jeg har en del aktiviteter og ser såvel soldater som enheder i rammen heraf.

 

Jeg vil ønske jer en god weekend/vinterferie.

 

RC

 

 

Med venlig hilsen

 

Lars Mouritsen

Oberst

Chef for Slesvigske Fodregiment

Tjenestegrensinspektør for Kamptjeneste (TIKA)