Hjem > 9. april 2021 i Aalborg.

9. april 2021 i Aalborg.

Igen i år må vi desværre aflyse mindehøjtideligheden 9. april ved Kornet Frode Munch Vesterby`s grav.

Det er trist, at situationen ikke tillader os at gennemføre en mindehøjtidelighed som for mange, og på mange måder, markerer en historisk begivenhed, vi ønsker at værne om.

Selv om vi må aflyse mindehøjtideligheden, vil vi fra Nordjyske Afdeling sørge for, at kransen fra 9. april veteranerne samt buketten fra Slesvigske Fodregiments Soldaterforening bliver lagt. Det vil ske på dagen, fredag d. 9. april kl. 09.00.

Såfremt man har lyst til at overvære kranse- og blomsterlægningen, er man velkommen på Almen Kirkegaard, Hasserisgade 9, Aalborg 

 

 

 

Nordjyske Afdeling. Status og opgaver.

 

Mens vi venter på, at samfundet åbner så meget op, at vi igen kan mødes, har en lille gruppe af gamle Slesvigere her i Nordjylland aftalt, at vi, til den tid, vil mødes og drøfte Nordjyske Afdelings status og opgaver.

Det lokale arbejde rundt om i landet består for en stor del af repræsentive opgaver. Det er opgaver, hvor vi gerne vil repræsentere og vise Slesvigske Fodregiments Soldaterforening.

Ud over mindehøjtideligheden 9. april ved Kornet Frode Munch Vesterby´s grav som Nordjyske Afdeling selv står for, kan nævnes repræsentation i De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg. Deltagelse i arrangementer ved Trænregimentet, deltagelse ved mærkedage og begivenheder i andre soldaterforeninger, Aalborg kommune og Aalborg Stift.

Jeg ser frem til og glæder mig meget til mødet.

Mange hilsner

Carl Duch

 

 

Arrangementer i DsS Aalborg

  1. april Frode Munch Vesterbys Grav  SLFR  Aflyst
  2. maj Alsang på Gammel Torv. Folkekirkens Hus kl. 19.30
  3. juni Valdemarsdag i Aalborg Danmarkssamfundet
  4. juli Lundby mindedag Lundbyfonden