MANGLER HEADING > Æresmedlemmer.

Æresmedlemmer.

 

Foreningen har pr. 1. marts 2017 nedenstående æresmedlemmer:

Tidl. præsident for foreningen      : J.K.Hansen , Sønderborg.

Tidl. præsident for foreningen      : Ib Snoer , Rødvig Stevns.

Redaktør for "Slesvigeren"           : Helge Moosmann , Haderslev.

Tidl. formand for Sønderborg afd.: Kai Hansen , Sønderborg.

Tidl. fanebærer i Sønderborg afd.: Kjeld Jørgensen , Sønderborg.

Midt-Vest afdeling                         : Johannes E. Hansen, Vildbjerg.

Nordjysk afdeling.                         : Børge J. Madsen , Hejls.

Tidl. præsident for foreningen     : Knud Hansen , Højer (27.02.2016)

Tidl. vicepræsident og sekretær  : Bjarne Kock , Aabenraa.(25.02.2017)

Tidl. kasserer                                : Finn Lyster , Haderslev. (25.02.2017)