Hjem >  Billeder og referat fra Jubilarstævne 2018

 Billeder og referat fra Jubilarstævne 2018

 Foto: Mette Møgelhøj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilarstævnet den 26. maj 2018                                

                     

Dagen forløb i strålende solskin. Efter indskrivningen gik turen over gaden til  koncert i SMUK’s Musikhus. Derefter blev der kaldt til opstilling på Musikhusets parkeringsplads, myndigt kommanderet af Palle Iversen, der skulle føre Paraden. Eksercits blev afprøvet og efter et par forsøg, var man klar til afmarch.

På lige rækker gik turen tilbage over gaden til Slesvigske Fodregiments mindemur,

hvor Foreningens præsident Keller Nielsen lagde en buket blomster.

Jubilarer og gæster anført af SMUK marcherede ned gennem byen til Hertug Hans Kirke, hvor Præsidenten gav en kort orientering om stedet, for derefter at lægge en krans på Jubilarernes vegne ved Mindeobelisken.

Domprovst Torben Hjul Andersen holdt en kort andagt, hvorefter der blev kaldt til opstilling og turen gik retur til kasernen.

Her gjorde man holdt med front mod mindetavlen på kasernens sydmur.

70 års jubilar Eigil Larsen fra Varde lagde en buket blomster ved mindetavlen.

Det var en yderst varm marchtur.

 

Herefter samledes de fremmødte 49 jubilar og 41øvrige deltagere i

Gottorpsalen og et tilstødende lokale.

Præsident Keller Nielsen bød velkommen til bords og da det var første gang at Jubilarstævnets kulinariske del blev afviklet i

disse flotte lokaler gav han en kort orientering om Gottorpsalens historie.

Herefter var det tid til sange, middag og taler.

Under kaffen blev der uddelt jubilartegn af oberst Leif Hommel Nielsen.

 

Afsluttende takkede præsident Keller Nielsen for denne gang med et –

Vi ses forhåbentlig igen – samt et ønske om god hjemtur.