Slesvigske Fodregiments fødselsdag 2019

Slesvigske Fodregiments fødselsdag 2019

 PROGRAM
 
09.30 – 10.00 Ankomst: Kaffe og kage ved auditorie.

10.00 – 10.05  Velkomst ved CH SLFR.

10.05 – 10.30 Genopbygning af SLFR ved CH SLFR.

10.30 – 10.45 Skift af kvalifikationsprofil og udlevering af SLFR mærke ved CH SLFR.

10.45 – 11.00 Pause.

11.00 – 11.40  Kapacitetsbriefing XIII LINFBTN ved CH XIII LINFBTN oberstløjtnant Jesper Strøier.

11.40 – 11.45 Afslutning ved CH SLFR

11.45 – 12.00 Forberedelse til parade ved CH GSE major Henning Roland Dons.

12.00 – 13.00 Frokost i kantinen.

13.00 – 14.30  Fødselsdagsparade/march: Start i ydre kasernegård. Afdækning af Regimentsfane og inspektion.   March gennem Haderslev by. Regimentschef tale og markeringer.

14.30 – 15.30 Grill ved gymnastiksalen.

Tilmelding på mail: haderslevkaserne@mill.dk senest mandag den 23.september